Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika: 1. sep. 2016
1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika: 13. – 14. sep. 2016
2. roditeljski sestanek: 23. – 26. jan. 2017
3. roditeljski sestanek: 27. – 29. mar. 2017

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

24. maj ~ predmetni izpit za 4. letnik
29. jun. – 4. jul. ~ spomladanski popravni rok
16. avg. – 23. avg. ~ jesenski popravni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

31. okt. – 4. nov. ~ jesenske počitnice
27. dec. – 1. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ Prešernov dan
27. feb. – 3. mar. ~ zimske počitnice
17. apr. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

11. feb. ~ informativni dan
27. maj ~ matura za 4. letnik
3. jun. ~ matura za 4. letnik
10. jun. ~ matura za 4. letnik
26. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

30. sep. ~ Poljanfest
22. dec. ~ zaključek pisnih nalog
13. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
17. jan. ~ konferenca
18. jan. ~ športni dan za 3. in 4. letnik
19. jan. ~ športni dan za 1. in 2. Letnik
4. – 7. apr. ~ OIV in ekskurzije za 2. letnik
21. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
17. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
22. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
1. jun. ~ zaključek pisnega napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
16. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
23. jun. ~ razdelitev spričeval za 1., 2. in 3. letnik
10. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval