Title Image

Projects

We introduce novelties. We grow professionally, we build on new knowledge and we pay special attention to intrapersonal relations as well as our well-being at school.   

We wish to continue with the tradition of the former classical grammar school. Classical grammar school programme at Gimnazija Poljane builds a bridge between tradition and modernity and is aware of modern day requirements. It is intended for knowledge thirsty students that want to have a broad education.

The goal of the classical grammar school programme refurbishment is the actualization and approaching of topics such as a human being as a value, understanding of the present in relation to our past, connecting antique contents with modernity, antiquity as a source of our cultural identity. We also strive to enhance specific emphases of the programme.  We achieve that by implementing novelties in the curriculum, with cross-curricular connections, problem-solving approaches in team teaching, project days, excursions and preparing study materials for students and teachers. We want to create a programme in which natural sciences overlap with, complement and upgrade the teaching of your mother tongue, Latin, history, art history, philosophy and rhetoric.

logoEss  logoMizs  logoZrss

 

Projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij najdete TUKAJ.

logoEss  logoMizs  logoZrss

 

Projekt PODVIG (Podjetnost v gimnazijah) je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

 

Poseben poudarek pri projektu je na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 slika_IP         

 

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

 

Gimnazija Poljane sodeluje kot implementacijska šola v projektu Inovativna pedagogika 1:1.

 

V našem projektu definicija učenja 1:1 vključuje učenca, napravo (računalnik, tablico, pametni telefon …), učitelja, starše in strokovnjake ter interaktivnost s personalizirano učno izkušnjo, ki je (ob dostopu do brezžičnega omrežja) dostopna kjerkoli in kadar koli.

 

Nekaj o ciljih projekta:

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

 

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta http://inovativna-sola.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

skozLogoti

 

 

Projekt SKOZ ali Središče Karierne Orientacije Zahod ima namen do 2020 vzpostaviti trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake. Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Gimnazija Poljane sodeluje v tem projektu z gledališko dejavnostjo. Več si lahko preberete na spletni strani skoz.si.

 

Za več informacij se obrnite na Natašo Grof, prof. psih.

logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020_

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij najdete TUKAJ.

eŠRT group was created with the intent to follow and encourage the implementation of modern teaching methods in class. Last year, the group had a few objectives: to revise the school web page, to digitalise teachers’ room, to prepare a plan for educating teachers in regards to new teaching methods in class within USP.EH project, to present eTwinning projects.

 

Erasmus+ project is titled Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (USP.eH for short). It was designed with the wish to educate our teachers on how to use on line classrooms. The courses will be carried out abroad from April to December of 2016. We expect the first results in the school year 2016/2017. You can follow teachers’ blogs  (https://uspeh2016.wordpress.com).

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.