Title Image

Blog

Državno tekmovanje v poznavanju flore

  |   Utrinki

Tudi letošnje leto so se dijaki Gimnazije Poljane udeležili državnega tekmovanja v poznavanju flore, ki je potekalo 11. maja 2019 na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro. Na tekmovanju so naši dijaki preizkušali svoje spretnosti v določanju rodov in vrst rastlin na določenem območju s pomočjo določevalnih ključev. Bolj natančno so morali izdelati tudi herbarij, ki je vseboval pet različnih rastlin. Pri pripravah na tekmovanje sta jim pomagali mentorici profesorici biologije Nataša Koprivnikar in Maruša Sotler Wedam.

Besedilo: Ita Plotajs