Title Image

Blog

Dvodnevna ekskurzija v Firence

  |   Novice

Sredi januarja 2016 je skupina dijakov pod vodstvom profesorice umetnostne zgodovine Nine Ostan preživela dva dneva v središču Toskane – v Firencah. Skupino 41 dijakov sta spremljali še profesorica slovenščine Marjana Lenasi Lipovšek in profesorica umetnostne zgodovine Tina Pintar.

Vikend v Firencah je bil namenjen podrobnemu ogledu temeljnih renesančnih spomenikov in sproščenemu pogovoru o umetnosti. Dijaki, med katerimi je bilo največ takih, ki bodo opravljali maturo iz umetnostne zgodovine, so svoje znanje dopolnili z ogledom umetnin in situ. Doživeli so renesančne prostore v c. sv. Lovrenca, stari in novi zakristiji, Medičejski kapeli in kapeli Pazzi. Tipične zunanjščine renesančnih palač so videli na palačah Medici-Riccardi, Strozzi in Pitti. Lepoto gotskih in renesančnih fresk so občudovali na delih Giotta, Taddea Gadija, Masaccia, Masolina, Filippina Lippija, Paola Uccella in ostalih pomembnih slikarjev. Z obiskom galerije Uffizi pa so zaokrožili poznavanje slikarstva še vseh ostalih avtorjev in obdobij. V Firencah se je razcvetelo tudi renesančno kiparstvo: Ghibertijeva Rajska Vrata, Donatellov celotni opus, kiparstvo družine Della Robbia, številni renesančni nagrobniki in delo velikega Michelangela. Med posameznimi motivi verjetno najbolj izstopa pogosta upodobitev bibličnega junaka Davida, med katerimi je najbolj znana Michelangelova interpretacija. Monumentalni David je danes zaščitni znak toskanskega mesta. Kiparski zbirki v Bargellu in Accademiji ter majhna javna zbirka v loži dei Lanzi so zaokrožili temeljno poznavanje kiparstva.

Besedilo: T. Pintar, aktiv slavistov in umetnosti

Foto: T. Pintar