Title Image

Blog

Evropski dan jezikov – 26. september

  |   Novice

Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih.
Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.

(Nelson Mandela)


Letos smo v zadnjem tednu septembra razmišljali o pomenu večjezičnosti, o tem ali nas jeziki povezujejo ali ločujejo, kaj znanje več jezikov pomeni dijakom, ki vstopajo na trg dela in v združeno Evropo, govorili smo o tem, da navezovanje  stikov z ljudmi iz oddaljenih in tuje govorečih dežel ni več težava, ampak korak k zbliževanju, spoznavanju drugih in sebe. Govorili smo o tem, kako se prek tujega jezika zavemo lepote in bogastva materinščine. Pri tem so nastali zanimivi izdelki naše jezikovne mavrice.

Mentorji: učitelji tujih jezikov in slovenščine

Besedilo: Petra Hrovat Hristovkski

Izdelki dijakov:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik