Title Image

Blog

Halštatski knezi in srednjeveški samostani

  |   Novice, Utrinki

Maturantke in maturanti umetnostne zgodovine smo si 3.12. 2021, v okviru strokovne ekskurzije, ogledali srednjeveške samostane (Stična, Pleterje, Kostanjevica). V Novem mestu smo se srečali s železnodobnimi situlami in zaključili v Viteški dvorani na dvoru pri Attemsih v Brežicah.