Title Image

Izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007). Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

 

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

 • v 1. letniku 90 ur,
 • v 2. letniku 90 ur,
 • v 3. letniku 90 ur,
 • v 4. letniku 30 ur.

 

 Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

 

1. Vsebine, obvezne za vse dijake.
To so državljanska kultura (15 ur), knjižnično-informacijska znanja (15 ur), kulturno-umetniške vsebine (15 ur), športni dnevi (35 ur), zdravstvena vzgoja (15 ur) in vzgoja za družino, mir in nenasilje (15 ur). Torej skupaj najmanj 110 ur vsebin.

Te vsebine dijaki opravijo v času štiriletnega šolanja.

 

2. Vsebine, obvezne za tip gimnazije.

 

Za program GIMNAZIJA so obvezne naslednje vsebine:

 • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja (18 ur),
 • kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja (18 ur).

Te vsebine se na podlagi predmetnika programa GIMNAZIJA in obeh učnih načrtov predmetov LIKOVNA UMETNOST in GLASBA izvajajo v 1. letniku.

 

Za program KLASIČNA GIMNAZIJA so obvezne naslednje vsebine:

 • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja (35 ur),
 • kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe (35 ur).

Te vsebine se na podlagi predmetnika programa KLASIČNA GIMNAZIJA in učnih načrtov LIKOVNA UMETNOST in GLASBA izvajajo v 2. letniku.

 

3. Vsebine po dijakovi prosti izbiri.

 

Na Gimnaziji Poljane so vse ure namenjene strokovni ekskurziji v 2. letniku in mednarodni izmenjavi dijakov v 3. letniku.

 

4. Šola je dolžna ponuditi naslednje vsebine, a njihovo izvajanje organizira le, če je dovolj prijavljenih:

 • logika,
 • medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom,
 • obvladovanje tipkovnice,
 • prostovoljno socialno delo,
 • prva pomoč,
 • športni tabori in šole v naravi,
 • učenje za učenje (šola organizira za vse dijake),
 • verstvo in etika,
 • arheologija (le za razrede klasične gimnazije).

program KLASIČNA GIMNAZIJA

1.LETNIK

V 1. letniku klasične gimnazije se izvedejo naslednje vsebine:

- spoznavni tabor
- zdravstvena
- kulturno umetniške vsebine
- učenje učenja
- športni dan
- vzgoja za mir, družino in nenasilje
- knjižnično informacijska znanja
- poljanfest

2.LETNIK

V 2. letniku klasične se večino ur nameni strokovni ekskurzijo, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

-kulturno umetniške vsebine s področja likovne umetnosti
- kulturno umetniške vsebine s področja glasbene umetnosti

Izvedejo se še naslednje vsebine:

- zdravstvena vzgoja
-državljanska kultura
-učenje učenja
- knjižnično informacijska znanja
- športna dneva
- poljanfest

3.LETNIK

V 3. letniku klasične gimnazije se skoraj vse ure obveznih izbirnih vsebin nameni mednarodni izmenjavi dijakov, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

- vzgoja za mir, družino in nenasilje
- kulturno umetniške vsebine
-knjižnično informacijska znanja.

Poleg tega se izvedejo še naslednje vsebine:

- zdravstvena vzgoja
- športni dan
- poljanfest
- učenje učenja

4.LETNIK

V 4. letniku klasične gimnazije se izvajajo naslednje vsebine:

- športna dneva
- poljanfest
- plesni tečaj in maturantski ples.

program GIMNAZIJA

1.LETNIK

V 1. letniku gimnazije se izvedejo naslednje vsebine:

- spoznavni tabor
- zdravstvena vzgoja
- kulturno umetniške vsebine
- učenje učenja
- športni dan
- vzgoja za mir, družino in nenasilje
- knjižnično informacijska znanja
- kulturno umetniške vsebine s področja likovne umetnosti
- kulturno umetniške vsebine s področja glasbene umetnosti
- poljanfest

2.LETNIK

V 2. letniku se večino ur nameni strokovni ekskurzijo, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

-kulturno umetniške vsebine
- knjižnično informacijska znanja

Izvedejo se še naslednje vsebine:

- zdravstvena vzgoja
-državljanska kultura
-učenje učenja
- športna dneva
- poljanfest

3.LETNIK

V 3. letniku gimnazije se skoraj vse ure obveznih izbirnih vsebin nameni mednarodni izmenjavi dijakov, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

- vzgoja za mir, družino in nenasilje
- kulturno umetniške vsebine
-knjižnično informacijska znanja.

Poleg tega se izvedejo še naslednje vsebine:

- zdravstvena vzgoja
- športni dan
- poljanfest
- učenje učenja

4.LETNIK

V 4. letniku gimnazije se izvajajo naslednje vsebine:

- športna dneva
- poljanfest
- plesni tečaj in maturantski ples.