Title Image

Mednarodne izmenjave

Povezujemo se z vrstniki izza naših meja …

Mednarodna izmenjava je nadstandardna storitev, ki jo v 3. letniku izvajamo v okviru OIV.  Poteka pet dni v vsaki državi gostiteljici, od tega sta dva dneva namenjena strokovnim ekskurzijam in trije dnevi projektnemu delu na šoli. Mednarodna izmenjava je natančno načrtovana in sledi Letnemu delovnemu načrtu ter ciljem, ki so del naših letnih učnih priprav. Osnovni cilj izmenjave je razvijanje zavesti o večjezikovnosti in večkulturnosti, ki ga želimo doseči z uporabo sodobnih metod poučevanja in učenja v avtentičnem okolju, z aktivno vlogo dijakov in z uporabo znanja v avtentični situaciji. Prav tako pa je osebna rast v novem okolju in z novimi ljudmi glavna značilnost mednarodne izmenjave.

 

 

 

 

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.