Title Image

Blog

Javni razpis za prenovo garderob in sanitarnega bloka z obnovo male telovadnice

  |   Novice

Naročnik objavlja popravek dokumentacije v zvezi z oddajo naročila tukaj. (24.11.2020, datoteka zip, 13,2MB)
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati spremenjeno Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v celoti.
Predračuni v excel datoteki in ESPD obrazec niso spremenjeni.
V projektni dokumentaciji je pod “Arhitektura” zamenjana datoteka, ki jo je naročnik objavil že 19.11.2020 na tem naslovu, ostalo je nespremenjeno.
Naročnik opozarja ponudnike, da morajo, da bo njihova ponudba dopustna, podati ponudbo na obrazcih iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila – popravek, z dne 24.11.2020.

 

 

Naročnik objavlja popravek popisa za arhitekturo. Popis je objavljen tukaj. (19.11.2020, datoteka pdf, 11MB)

 

 

Dokumentacija za razpis za prenovo šolske telovadnice je tukaj.