Title Image

Klasična gimnazija

Latinščina je dodatni obvezni predmet in vsebinska rdeča nit programa klasične gimnazije, ki v izobraževalno osredje postavlja živo zanimanje za antiko in kar sta grški in rimski svet dala današnjemu človeku. V primerjavi z gimnazijo je z dodatnimi urami okrepljen pouk zgodovine in filozofije.

Klasična gimnazija je najbolj jezikovno usmerjena med vsemi gimnazijskimi programi in omogoča veliko izbirnost znotraj gimnazijskega programa. Vsak dijak se štiri leta uči tri jezike: angleščino, ki jo nadaljuje iz osnovne šole, latinščino in drugi tuji jezik.
Ob vpisu izbira med nemščino, francoščino in španščino. V tretjem letniku se v izbirnem delu programa lahko odloči še za četrti jezik.

V klasični gimnaziji je pouk naravoslovja obvezen le v prvih dveh letih. Vendar se lahko dijaki, ki jih kemija, biologija in fizika posebej zanimajo ali to znanje potrebujejo za kasnejši študij (denimo medicine ali naravoslovja), za te predmete odločijo v izbirnem delu programa v 3. in 4. letniku. Pouk poteka v manjših skupinah.

Obvezni predmeti

[table id=13 /]

Obvezni predmeti

[table id=14 /]

Obvezni predmeti

[table id=15 /]

Izbirni predmeti

[table id=16 /]

Dijak izbere predmet(-e) v obsegu 4 ur.

Obvezni predmeti

able id=17 /]

Izbirni predmeti

able id=18 /]

Dijak izbere predmete v obsegu od 4 do 8 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.