Title Image

Krožki

Želimo vedeti in pokazati več …

OBVESTILO
Zaradi situacije omejevanja širjenja bolezni COVID-19, se krožki trenutno ne izvajajo. 

Slovenščina, umetnost

Poljanski oder – Katarina Torkar Papež

Literarnica – literarne delavnice in literarni večeri v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, založbo Beletrina in festivalom Fabula – Alenka Arbiter

Poljanski novinarji – urjenje v pisanju kvalitetnih novinarskih prispevkov v sodelovanju s časopisno hišo Dnevnik in Fakulteto za družbene vede – Darinka Marc

Fotografski krožek – Marko Trobevšek

Dijaški gledališki abonmaji za MGL (nosilka Marjana Lenasi Lipovšek) in za SNG Drama (nosilka Katarina Torkar Papež)

Dijaški filmski abonmaji v Cankarjevem domu in v Koloseju – Mateja Pandel

Vodeni ogledi izbranih gledaliških, baletnih, opernih in filmskih predstav – Katarina Torkar Papež, Mateja Pandel, Nina Ostan, Marjana Lenasi Lipovšek, Alenka Arbiter, Mateja Jakša Jurkovič, Tina Pintar

Umetnostnozgodovinski krožek – ogledi razstav z vodenjem in pogovori – Nina Ostan

Bralni maraton – organizirano skupno domače branje – Alenka Arbiter, Darinka Marc

Filmska vzgoja – organizacija ogledov filmov v Kinodvoru, Kinoteki in CD

Učitelji slovenščine in umetnosti podpiramo dijake pri pisanju in lektoriramo njihova besedila – Darinka Marc

Šolski časopis Pravi kot

 

Matematika, informatika

Matematični krožek – Nataša Jerman

Mladi in denar – Breda Poličar

Matematični tabor – v okviru priprav na maturo bo potekal matematični zabr za dijake 4. letnika (maj, Bohinj) – Andreja Hočevar, Franci Jaklič, Nataša Jerman

Športna vzgoja

Tekaški krožek – Nataša Nakrst

Odbojka za dijake – Uroš Bizilj

Odbojka za dijakinje – Ksenija Blažin

Košarka za dijake in dijakinje – Miloš Pogačar

Alpsko smučanje in deskanje – Miloš Pogačar

Fitnes – Dejana Šega

Rekreacija – Mojca Kolbl Repinc

Potapljaško – ekološki tabor – Miloš Pogačar

Planinski krožek – Srečko Zgaga, Franci Jaklič

Jezikoslovje

Časopis tujnih jezikov – Irena Klander, Emil Lokar

Fakultativni tečaj grščine – Nataša Homar

Ogledi aktualnih predstav in razstav v Ljubljani na temo antike – obisk lapidarija, obisk Mestnega muzeja, obisk arheološkega najdišča Emone, Festival Na Olimpu (april do december), pripovedni večer antičnih mitov (CD), Sen kresne noči (Mestno gledališče Ljubljansko), Simpozion (Drama), obisk delavnic na FF, Nataša Homar

Družboslovje

Debatni klub  Dora Lenart (in Anže Kotnik, Zavod ZiP)

Filozofski tabor

Filmozofija

Zelene Poljane – Nika Veronek

Naravoslovje

Vivaristika – Urša Čimžar

Krvodajalstvo – Urša Čimžar

Flora – Nataša Koprivnikar

Priprave na tekmovanja – tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni in tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO) – Erika Jarič, Nataša Koprivnikar, Maruša Sotler Wedam, Jana Škrlep

Delavnici “Imunoprojekt” in “Misli na srce” – v sodelovanju s študenti medicinske fakultete – Maruša Sotler Wedam

Sklop predavanj Biotehnološkega študentskega društva v okvritu projekta “Locus” – Jana Škrlep

Kreme od A do Ž – Vesna Filipovič

Kaj se skriva v hrani – Vesna Filipovič

Kemijsko računanje – Igor Kavčič

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.