Title Image

Krožki

Želimo vedeti in pokazati več …

OBVESTILO
Zaradi situacije omejevanja širjenja bolezni COVID-19, se krožki izvajajo v skladu z epidemiološkimi ukrepi.

Slovenščina, umetnost

Poljanski oder – Katarina Torkar Papež
Poljanski gledališki klub – Katarina Torkar Papaež
Beri deli (projekt založbe Beletrina) – Katarina Torkar Papež

Literarnica – literarne delavnice in literarni večeri v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, založbo Beletrina in festivalom Fabula – Alenka Arbiter

Poljanski novinarji – urjenje v pisanju kvalitetnih novinarskih prispevkov v sodelovanju s časopisno hišo Dnevnik in Fakulteto za družbene vede – Darinka Marc

Fotografski krožek – Marko Trobevšek

Dijaški gledališki abonmaji za MGL  in za SNG Drama (nosilka Katarina Torkar Papež)

Dijaški filmski abonmaji v Cankarjevem domu in v Koloseju – Mateja Pandel

Vodeni ogledi izbranih gledaliških, baletnih, opernih in filmskih predstav – Katarina Torkar Papež, Mateja Pandel, Nina Ostan, Marjana Lenasi Lipovšek, Alenka Arbiter, Mateja Jakša Jurkovič, Tina Pintar

Umetnostnozgodovinski krožek – ogledi razstav z vodenjem in pogovori – Nina Ostan

Bralni maraton – organizirano skupno domače branje – Alenka Arbiter, Darinka Marc

Filmska vzgoja – organizacija ogledov filmov v Kinodvoru, Kinoteki in CD

Učitelji slovenščine in umetnosti podpiramo dijake pri pisanju in lektoriramo njihova besedila – Darinka Marc

Šolski časopis Pravi kot

 

Matematika, informatika

Matematični krožek – Tone Prus

Mladi in denar – Janja Jakončič

Matematični tabor – za dijake 4. letnika bo potekal v okviru priprav na maturo (maj, Bohinj) – Andreja Hočevar, Franci Jaklič, Nataša Jerman

Športna vzgoja

Tekaški krožek – Nataša Nakrst

Odbojka za dijake – Uroš Bizilj

Odbojka za dijakinje – Ksenija Blažin

Košarka za dijake in dijakinje – Miloš Pogačar

Alpsko smučanje in deskanje – Miloš Pogačar

Rekreacija – Mojca Kolbl Repinc

Sodobni športi – Jan Jereb

Planinski krožek – Srečko Zgaga, Franci Jaklič

Jezikoslovje

Časopis tujnih jezikov – Irena Klander, Emil Lokar

 

Družboslovje

Filozofski tabor

Filmozofija

Zelene Poljane – Nika Veronek

Naravoslovje

Vivaristika – Urša Čimžar

Krvodajalstvo – Urša Čimžar

Flora – Nataša Koprivnikar

Priprave na tekmovanja – tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni in tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO) – Erika Jarič, Nataša Koprivnikar, Maruša Sotler Wedam, Jana Škrlep

Delavnici “Imunoprojekt” in “Misli na srce” – v sodelovanju s študenti medicinske fakultete – Maruša Sotler Wedam

Kreme od A do Ž – Vesna Filipovič

Kaj se skriva v hrani – Vesna Filipovič

Kemijsko računanje – Igor Kavčič

Nagradni fotografski natečaj ZOTKS – Tanja Cvirn Pavliln

Fizikalni krožek za 1. in 2. letnik – Nada Žonta Kropivšek

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.