Title Image

Matura

Gimnazijsko šolanje se zaključuje z maturo iz petih predmetov. Trije so obvezni: slovenščina, matematika in tuji jezik. Dva predmeta izbere dijak sam iz ponudbe šole. Gimnazija Poljane nudi organizirano pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov.

– skupni del splošne mature:

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik

– izbirni del splošne mature:

 • tuji jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina)
 • latinščina
 • biologija
 • filozofija
 • fizika
 • geografija
 • informatika
 • kemija
 • psihologija
 • sociologija
 • umetnostna zgodovina
 • zgodovina

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

Več informacij o maturi najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Uspehi poljanskih dijakov na maturi: