Blog

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela in navodila v primeru odpovedi pouka ob širjenju koronavirusa

  |   Uncategorized

Na šoli je oblikovana delovna skupina za koordinacijo aktivnosti v času morebitne  epidemije koronavirusa. Delovna skupina je že 24. februarja odpovedala mednarodne izmenjave in ekskurzije predvidene za marec in april.

25. februarja je bil objavljen Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa. 

Od ponedeljka, 9. marca imamo spremenjen urnik, razredi imajo pouk v matičnih učilnicah, da je čim manj gneče na hodnikih.

V torek, 10. marca smo Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa dopolnili z Navodili za ravnanje ob morebitni odpovedi pouka.

O drugih ukrepih in morebitnih spremembah šolskega koledarja se bo komisija odločala sproti, dijake in starše pa bomo o njih ustrezno obveščali (preko učiteljev, spletne strani šole, spletnih učilnic).

Dijakom svetujemo, da se držijo navodil NIJZ in da v primeru bolezni oziroma suma bolezni ne prihajajo v šolo.

Načrt za zagotavljanje kontunuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa

Navodila za ravnanje ob morebitni odpovedi pouka