Title Image

Blog

Naravoslovni projektni dan za dijake 1. letnikov

  |   Utrinki

Naravoslovci in dijaki prvih letnikov smo 2. in 3. junija 2016 preživeli ob vodotoku Glinščica, kjer sta potekala naravoslovna projektna dneva. Cilj projektnega dne je bil, da dijaki spoznajo in razumejo medsebojno povezanost biologije, fizike in kemije pri reševanju naravoslovnih problemov. Dijaki so proučevali vplive abiotskih dejavnikov na biotsko raznovrstnost vodotoka. Tako so med drugim pri fiziki določali hitrost vode v potoku in masni ter volumski pretok, pri kemiji merili prisotnost različnih anorganskih snovi v vodi, pri biologiji  pa določili rastline in živali v vodi, na bregu potoka in na bližnjem travniku.

V skupni diskusiji smo iskali povezave med izmerjenimi parametri in prisotnostjo rastlin in živali. Čeprav smo z zaskrbljenostjo pogledovali v nebo, smo oba dneva ostali suhi, v petek nam je bilo celo prijetno toplo.

Oglejte si nekaj foto utrinkov.