Title Image

Blog

Obisk Kemijskega inštituta v Ljubljani

  |   Utrinki

V sredo, 8. junija, je 25 dijakov obiskalo Kemijski inštitut v Ljubljani. V okviru dnevov odprtih vrat, smo se prijavili na predstavitev dveh področij – materialov in energije. Videli pa smo veliko več.

Sprehodili smo se skozi njihove laboratorije, kjer so prisotne najrazličnejše aparature. V Laboratoriju za analizno kemijo smo spoznali nekaj dokaznih reakcij za prisotnost kovinskih kationov in halogenidnih anionov, v Laboratoriju za polimerno kemijo in tehnologijo smo videli, iz česa se pridobiva utekočinjen les, ki se lahko uporabi kot vir energije ali na primer za izdelavo poliuretanske pene, ki jo je dr. Matjaž Kunaver tudi pripravil. V laboratoriju za katalizo in kemijsko inženirstvo smo izvedeli, kako bi lahko iz ogljikovega dioksida, ki nastaja v termoelektrarnah, pridobivali metanol in ga izkoriščali kot gorivo. In kako fosilnih goriv v resnici ne potrebujemo, saj bi lahko s pomočjo električne energije vetrnih ali sončnih elektrarn z elektrolizo pridobivali vodik, ga shranili in uporabljali za gorivne celice ali sintezo metanola iz ogljikovega dioksida. V laboratoriju za kemijo materialov smo videli, kako delujejo Li-ionske baterije in katere so baterije prihodnosti. V kletnih prostorih laboratorija pa smo videli aparaturo za NMR spektroskopijo in delovanje transmisijskega elektronskega mikroskopa ter posnetke atomov…   

Zanimivo je bilo videti, kakšno je delo znanstvenikov raziskovalcev, kako se kemijska znanja uporabljajo v praksi. Morda se bo za raziskovanje v kemiji odločil tudi kdo od obiskovalcev.

Tanja Cvirn Pavlin, prof. kemije