Blog

Navodila ob prekinitvi pouka

  |   Uncategorized

Spoštovani dijaki in starši!

Šolsko delo v odbobju zaprtja šole poteka v skladu s Šolskimi pravili Gimnazije Poljane v času pouka na daljavo.

Urnik dela v spletnih učilnicah se ne spreminja. Vidite ga lahko v prilogi. Pouk v živo preko spleta poteka tako, kot ste se dogovorili s posameznimi učitelji.

Na šoli bodo v tajništvu dežurni delavci v ponedeljek, sredo in petek med 9.00 in 11.00, vendar vas z namenom skupnega pripevka k zdravju vseh prosimo, da osebno urejate le resnično nujne in neodložljive zadeve.

V ponedeljek, 13. aprila, zaradi praznika v tajništvu dežurstva ne bo.

Ostanite zdravi in upamo, da se čimprej vidimo.

Navodila za delo ob prekinitvi pouka

Urnik