Title Image

Blog

Odsotnost dijakov od pouka zaradi udeležbe na globalnem podnebnem protestu v petek, 15. marca 2019

  |   Uncategorized

Podnebni problemi so nedvomno eno od najbolj perečih vprašanj sodobnega sveta. Zato Gimnazija Poljane podpira dejavnosti in aktivnosti (ima tudi interne projekte kot so Zelene Poljane), ki so usmerjene k varovanju okolja ter ohranjanju narave, vključno z ozaveščanjem mladih za razvijanje takšnega odnosa do narave.

 

Seveda pa je srednje šolstvo namenjeno izobraževanju, šola je odgovorna za izvedbo izobraževalnega programa, ki ga je potrebno realizirati.

 

V petek bo pouk na Gimnaziji Poljane potekal po obstoječem urniku. Dijaki, ki se bi želeli udeležiti protesta proti podnebnim spremembam, morajo postopati po določilih Šolskih pravil Gimnazije Poljane. Odsotnost je potrebno razrednikom predhodno najaviti, starši pa napišejo opravičilo.