Title Image

Organi šole

Svet šole

Najvišji organ šole je Svet šole. Sestavljen je iz trinajstih članov (pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika dijakov). Predsednik Sveta šole je Dejana Šega.

Svet staršev

Za uresničevaje interesa staršev deluje 32-članski Svet staršev. Predsednik Sveta staršev je gospod Vid Pavlica. V stik s Svetom staršev lahko stopite preko naslednjega naslova: svet.starsev@gimnazija-poljane.com.