Title Image

Osnovni podatki

Naziv: Gimnazija Poljane
Naslov: Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana

Ravnatelj: Srečko Zgaga
Pomočnici ravnatelja:  Nataša Jerman, Dejana Šega

Tajništvo: Nataša ŠafranSaša Fink

Izobraževanje odraslih: Rebeka Jeras

Knjižnica: Irena Brilej
Svetovalna služba: mag. Jasna Plahuta, Irena Kržan
Računovodstvo: Saša Kompan
Referat za dijake: Barbara Dereani

Hišnik: Marko Pevulja

Telefonske številke:
Tajništvo: 01 433 73 45
Zbornica: 01 231 94 50
Fax: 01 231 96 50
Izobraževanje odraslih: 01 432 83 27
Knjižnica: 01 231 60 73
Svetovalna služba: 01 432 13 05

Ostalo:
Transakcijski račun: 01100-6030698971
Matična številka: 5249619000
Davčna številka: SI79262341

Spletna stran: www.gimnazija-poljane.com

Uradne ure:
Tajništvo: 7.30-8.00, 10.00-12.00
Svetovalna služba: 7.30-14.30
Knjižnica: 7.30-14.30
Referat za dijake: 7.30-15.00

(Zobo)zdravstveno varstvo:

Izbrani zdravnik šole je Jona Rakuš, dr. med., spec. ped.  (tel. 01/472 38 18)
Izbrana zobozdravnica šole je Zora Pelicarič (tel. 01/200 76 34).

Varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podtkov na Gimnaziji Poljane je Marko Rovan (mail: marko.rovan[at]seslj.si)

Informacije o varstvu osebnih podatkov