Title Image

Blog

Večer nagrad poljanska ptica in zbirke Pesmi šestih

  |   Novice

 

VEČER NAGRAD4

 

 

NAGRADO ŠOLE že vrsto let podeljujemo maturantom za 4-leten odličen uspeh, za odlično opravljeno maturo in za ostale merljive uspehe na tekmovanjih.

Letos pa ob 100-letnici šole prvič podeljujemo nagrado za žlahtnost dijaka/dijakinje, ki se je skozi štiriletno šolanje izrazila ne nujno le v odličnih učnih rezultatih, pač pa predvsem v osebnostnih vrlinah, pobudni ustvarjalnosti in sodelovanju pri različnih dejavnostih.

Delaven, dejaven in odgovoren odnos do lastnega šolanja in znanja, zavzeto sodelovanje na izvenšolskih ali interesnih področjih, aktivno sooblikovanje podobe šole in častno zastopanje njene prepoznavnosti v državnih in mednarodnih okvirih ter nesebična pomoč drugim so temeljna vsebina kriterijev za podelitev nagrade. Glede na dolgoletno humanistično tradicijo Gimnazije Poljane nagrajujemo torej tiste, ki so s svojo vsestransko aktivnostjo prav tej instituciji širili ugled, sebi pa s plemenito odprtostjo vrednotam zagotovili častno prihodnost.

Nagrajence bomo imenovali po podelitvi.

PESMI ŠESTIH 
prva pesniška zbirka Gimnazije Poljane, v kateri se predstavljajo poljanski maturantje, ustvarjalci besednih svetov, miselnih vragolij in svojske poetike
:

 

Aljoša Lovrić Krapež

Dokler sem sam pisal poezijo, so besede hodile po vrsticah in stiskale presledke v kratkih vozlih svojih črk. Po tem je začela poezija pisati mene. Od takrat je pisava svetlejša – ločila so stkana v povedi. Od takrat pišeta oba – nit in kolovrat.

 

Liu Zakrajšek

Pisanje je zame stvar nujnosti, veliko bolj kot stvar hotenja. Misli me preganjajo, grozovito vztrajno, vsaka hoče biti slišana. Posredovana. Prevedena.
Kadar pišem, tvorim dialog s seboj, s sedanjostjo. Šele takrat dobi pomen.
Na tak način obnavljam bistvo – moram ga zavarovati.

 

Max Rakušček

Pišem, ker si rad ustvarjam svetove. Niso vedno lepši ali boljši od našega, so pa manj zapleteni in predvsem – neresnični.

 

Nastja Uršula Virk

Poezija je, tako kot ostale oblike umetniškega izražanja, najvišja forma sporočanja, občutenja in interakcije s svetom, ki nas obdaja. Tako je ključni element človeškega bivanja – najsi služi kot sredstvo izpovedi, igra ali potešitev potrebe po Lepem. Sama pišem, ker določena občutenja in opažanja želijo postati verzi.

 

Neža Karo

Ker ne znam risati, pišem, in edino tako lahko na papirju ustvarim podobe sveta, ki se lovijo po mojih mislih, ker električne žice med hišami vedno znova ustvarjajo podobo hiš kot ravnokar obešenega perila in bodo listi vedno bežali pred vetrom na tla, ker jih tam težko doseže. Pišem, da rišem to, kar vidim jaz.

 

Patrik Hlebanja

Skušam najti nove, boljše in (upam da) lepe načine, da povem ali opišem stvari, počutja, pravzaprav karkoli. Poleg tega pa zna biti tudi zabavno.