Title Image

Poljanski kodeks

Poljanski kodeks ne govori o dijakih in učiteljih. Govori o ljudeh, ki si po nekem čudnem, a lepem naključju vsakodnevno delijo iste prostore in ne nepomembne koščke svojih življenj. Hkrati noče biti pravilnik, ki z grožnjo kazni zavezuje k takšnemu ali drugačnemu ravnanju, pač pa skupni premislek pravil obnašanja in medsebojnih odnosov. Ti pa so edino, kar zares šteje.

 

 

Poljanski kodeks

 

Pozdravljam.

Do vseh se obnašam spoštljivo.

K pouku prihajam redno in pravočasno.

Med poukom sodelujem in prispevam k razredni disciplini.

Ocenjujem in ocene pridobivam na pošten način.

Na pouk prihajam pripravljen.

Malicam samo takrat, ko imam odmor.

Skrbim za šolsko in osebno lastnino.

Prizadevam si za urejenost in varstvo okolja.

Nesoglasja rešujem mirno in v dobro vseh.

S svojim ravnanjem ne ogrožam sebe in drugih.

Po svojih močeh s svojim delom prispevam k ugledu šole.

Spoštujem splošne civilizacijske vrednote, raznolikosti in posebnosti drugih ljudi.