Prireditve

Smo vsestransko ustvarjalni in to želimo deliti z drugimi …

Bralni maraton: organizirano skupno domače branje, nosilki Alenka Arbiter in Darinka Marc

Poljanski oder: nosilka Katarina Torkar Papež

Poljanski pogovori: literarne delavnice o literaturi in kulturi v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, založbo Beletrina in festivalom Fabula, nosilka Alenka Arbiter

Poljanski novinarji: urjenje v pisanju kvalitetnih novinarskih prispevkov, sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti, nosilka Darinka Marc
Spominska slovesnost ob spomeniku talcem: v sodelovanju z MOL, nosilka Mateja Pandel

Božično-novoletni koncert BNK: nosilka Nataša Žiger, sodelujeta Mateja Jakša Jurkovič in Uroš Bizilj

Poljanski dijaki za otroke: priprava novoletne otroške prestave za otroke delavcev šole in ljubljanskih vrtcev, nosilka Alenka Arbiter

Poljanski glasbeni večeri: koncert dijakov, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah (junij), nosilka Mateja Jakša Jurkovič

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.