Prireditve

Smo vsestransko ustvarjalni in to želimo deliti z drugimi …

Poljanfest – nosilca Dejana Šega, Uroš Bizilj

Poljanski oder – nosilka Katarina Torkar Papež

Poljanski pogovori – predavanja in pogovori z nekaterimi znanimi osebnostmi, predvsem z nekdanjimi poljanci, nosilci učitelji strokovnega aktiva

Spominska slovesnost ob spomeniku talcem – v sodelovanju z MOL, nosilka Mateja Pandel

Božično-novoletni koncert BNK – nosilka Nataša Žiger, sodelujeta Mateja Jakša Jurkovič in Uroš Bizilj

Poljanski dijaki za otroke – priprava novoletne otroške prestave za otroke delavcev šole in ljubljanskih vrtcev, nosilka Alenka Arbiter

Gledališka delavnica in predstava – nosilka Mateja Panedl v sodelovanju z igralcem Jernejem Kuntnerjem

Predavanja o umetnostnih obdobjih – od srednjega veka do 20. stoletja, nosilec Marko Trobevšek

Poljanski glasbeni večer – koncert dijakov, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah, nosilka Mateja Jakša Jurkovič

Poljane pojejo – prireditev v DU Tabor, priprava dijakov na nastop, nosilka Mateja Jakša Jurkovič

Mladinski festival angažiranega pisanja – NODI (Novi dijak), nosilka Marjana Lenasi Lipovšek

Portreti bivših poljancev – ob 120-letnici šole bi predstavili nekaj bivših poljancev mlajše generacije, nosilka Darinka Marc

Razstave likovnih del, novoletne okrasitve in tematske razstave na informativnem dnevu, nosilki Tina Pintar in Nina Ostan

Predavanja o holokavstu – organizirana v januarju 2020 kot priprava na ekskurzijo v Auschwitz, nosilci Srečko Zgaga, Miha Pohar, Nina Miri Zalar

Gledališka predstava Romeo in Juilja – predvideno v marcu 2020, nosilca Miha Pohar, Nina Miri Zalar

Fakultativna predavanja o zgodovinskih temah, ki niso predvidene v učnem načrtu, nosilci Miha Pohar, Srečko Zgaga, Saša Perović, Jasmina Pavčič

Planinski pohodi – nosilca Franci Jaklič, Srečko Zgaga

Matematični tabor za četrte letnike (maj 2020), nosilci Andreja Hočevar, Franci Jaklič, Nataša Jerman

Tekaške prireditve – nosilka Nataša Nakrst

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.