Title Image

Blog

Projekt Halo, si za to?

  |   Novice

Na pobudo dijakinje Mance Birk iz 4. c razreda, se je tudi naša šola pridružila okoljevarstvenemu  projektu Zveze prijateljev mladine Slovenije  in Rotary klubov Slovenije:  Halo, si za to?.

Pred šolsko knjižnico zbiramo stare mobilne telefone, baterije in polnilce do 22.4. 2016.


Ker naprave GSM sodijo med elektronske naprave, ki ogrožajo okolje in jih ne smemo kar tako vreči v smeti, največkrat kot navlaka ostanejo v predalih. Do 22. aprila jih ne bo treba voziti na deponije, saj so pri Zvezi Rotary klubov Slovenije ­zasnovali humanitarni projekt Halo, si za to?, v katerega je na priporočilo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vključenih že blizu 40 srednješolskih in ­visokošolskih ustanov, več kot 240 osnovnih šol in skoraj 60 vrtcev po Sloveniji. Namen akcije je ekološki in humanitarni. Stare, odslužene, neuporabne, zlomljene pa tudi nekoristne še delujoče mobilne telefone nameravamo prodati in s pridobljenimi sredstvi financirati različne projekte za otroke in mladostnike. Odkupilo jih bo podjetje Aurenis, ki se ukvarja tudi z zbiranjem in predelavo nevarnih odpadkov. Odpadni materiali bodo torej reciklirani in ponovno uporabljeni, denar pa bo šel v dobrodelne namene. Povezali smo se z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in celoten izkupiček se bo tako vrnil k otrokom oziroma mladini, najbolj ranljivi populaciji v naši družbi.­ Potek projekta bo mogoče spremljati prek spletnega portala, javno pa bodo objavljeni tudi podatki o razdelitvi in porabi zbranih finančnih sredstev. 

Ker se v vsakem mobilniku skrivajo dragocene snovi, kot so cink, baker in celo zlato, si želijo snovalci­ projekta ozavestiti mladino tudi o omejenih virih in pomenu skrbi za čisto okolje. Teorija projekta Halo, si za to? je že postala praksa. Brez sodelovanja podjetja Aurenis iz Tolmina pa akcije prav gotovo ne bi bilo. Direktor podjetja, Jure Škoberne, je povedal: »Skrbimo za sedanjost in mislimo na prihodnost. Z zbiranjem in predelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov, tako iz gospodinjstva kot iz industrije, se uspešno ukvarjamo že 27 let. Ugotavljamo, da količina odpadne električne in elektronske opreme iz leta v leto narašča. Leta 2014, denimo, je ta v Evropi znašala že 15,6 kilograma na prebivalca, za prihodnost napovedujejo še večje količine elektronskega odpada, mi pa v tem vidimo izziv in se bomo spopadli s tem trendom. Akciji Halo, si za to? smo se priključili, ker verjamemo, da lahko z njo očistimo okolje in hkrati pomagamo pomoči potrebnim.«

 

MLADI ZA MLADE

Za vsak kilogram zbranih starih mobilnih naprav bo podjetje Aurenis projektu nakazalo šest evrov. Na vseh sodelujočih šolah in v vrtcih otroci že odlagajo telefone v posebne škatle. »Na vsakem zbirnem mestu so po tri. Mobilnik je treba razdreti in v vsako od škatel, kot je označeno in razloženo na plakatih, ločeno odvreči ohišja, baterije in polnilnike. Škatle bomo tehtali in sproti praznili,« je zagotovila Irena Linasi Rogač. »Šolam bo ostalo deset odstotkov denarja od količine zbranih telefonov. Kaj to pomeni? Če bo učencem uspelo zbrati tono telefonov, na primer, jim bomo nakazali denar v vrednosti sto kilogramov, se pravi, da bodo zaslužili kar 600 evrov. Ta denar jim bo gotovo prišel prav za pomoč pri socialnih programih, za šolo v naravi, brezplačne obroke ali nakup zvezkov in učbenikov, denimo. Odločili smo se, da bo 45 odstotkov sredstev namenjenih Zvezi prijateljev mladine Slovenije za njene programe, prav toliko pa Zvezi Rotary klubov Slovenije. Tudi ta denar bo namenjen izključno dejavnostim za mlade.«

Ambasadorka projekta Ana Praznik, moderatorka na Radiu Center, je prepričana, da je skrb za okolje, ob dobrodelni noti projekta, ključna. »Če sami ne bomo skrbeli zanj, nihče ne bo. Super je, da ločujemo osnovne surovine, na tem področju smo naredili velik korak naprej, ločevanja tehnične opreme, kamor sodijo tudi mobilni telefoni, pa nekako še nismo ozavestili. Kako boš ločil mobilni telefon, ki je sestavljen iz plastike, bakra, cinka, gume? Tako bo lahko vsak mladostnik pomagal vrstniku. Brez vprašanj, kako lahko pomagam, in kasneje brez slabe vesti, ker nima s čim. Preprosto bo lahko oddal svoj stari mobilnik in s tem za nekoga, ki živi v deprivilegiranih razmerah, storil nekaj dobrega.«

Pripravila : Suzana Cesar