Title Image

Rokovnik za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2022/23

Oddaja prijave za vpis na izbrano šolo

do 4. 4. 2022

Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Poljane

do 8. 4. 2022

Javna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ

8. 4. 2022 do 16.00

Morebitni prenosi prijav

do 25. 4. 2022 do 14.00

Objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ

do 24. 5. 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Poljane

do 27. 5. 2022

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev nesprejetih kandidatov
z 2. krogom izbirnega postopka

med 16. in 21. 6. 2022

Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran šole, MIZŠ)

do 21. 6. 2022

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

do 24. 6. 2022

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 30. 6. 2022

Vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka

do 1. 7. 2022

Različico za tisk si lahko prenesete tukaj.