Title Image

Rokovnik za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2021/22

Oddaja prijave za vpis na izbrano šolo

do 2. 4. 2021

Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Poljane

do 8. 4. 2021

Javna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ

8. 4. 2021 do 16.00

Morebitni prenosi prijav

do 22. 4. 2021

Objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ

do 21. 5. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Poljane

do 27. 5. 2021

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev nesprejetih kandidatov
z 2. krogom izbirnega postopka

med 16. in 21. 6. 2021

Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran šole, MIZŠ)

do 21. 6. 2021

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

do 24. 6. 2021

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 29. 6. 2021

Vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka

do 30. 6. 2021

Različico za tisk si lahko prenesete tukajle.