Title Image

Blog

Slovenščina ima dolg jezik

  |   Novice

Na državno tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 4 sta se uvrstila dva filma, oba v kategoriji 3. in 4. letnik, in sicer film Opeke, navdihnjen ob ženskih likih iz del Antigona, Visoška kronika, Zločin in kazen ter 1984, ter film Zeleno, ki je nastal ob literarni vzpodbudi Lorcove Mesečniške romance.

Avtorici prvega sta Eva Reichmann, 3.H ter Eva Benkovič, 3.D, drugi pa je nastal v sklopu mednarodne izmenjave s španskimi dijaki v 3.C (avtorice: Živa Renko, Ika Dujić Vrtačnik, Iza Lea Pfeifer, Neža Banovec, Nena Šarec, Asja Vrbinc in Lara Repar).

Čestitamo!