Title Image

Blog

Šolska pravila COVID 9

  |   Uncategorized

Objavljamo šolska pravila, ki veljajo v času ponovnega odprtja šole in določajo način dela na šoli v času priprav na maturo in v času mature. Pripravljena so v skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdavje.

Šolska pravila COVID 19