Title Image

Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

2. – 3. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika
8. – 16. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika
25. –  28. jan. ~ 2. roditeljski sestanek
23. – 25. mar. ~ 3. roditeljski sestanek

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
24. – 26. maj ~ spomladanski izpitni rok za 4. letnik
30. jun. – 6. julij ~ spomladanski izpitni rok
16. avg. – 20. avg. ~ jesenski izpitni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

26. okt. – 30. okt. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 3. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ kulturni praznik
22. feb. – 26. feb. ~ zimske počitnice
5. apr. ~ velikonočni ponedeljek
26. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

13. feb. ~ informativni dan (nadomeščanje za 26. 4.)
29.maj ~ matura za 4. letnik
5. jun. ~ matura za 4. letnik
28. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

15. jan. ~ rok za pridobitev ocen za snov predelano v času od 1. septembra do 23. decembra
29. jan. ~ rok za pridobitev ocen za dijake, ki ne bodo imeli opravljenih vseh obveznosti (manjkajoče ocene, dvigovanje in popravljanje ocen)
23. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
18. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
20. maj ~ konferenca za 4. letnik
21. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
28. maj ~ zaključek napovedanega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
16. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
22. jun. ~ konferenca za 1., 2. in 3. letnik

MATURA – koledar
4. maj ~ slovenščina – esej
29. maj – 16. junij ~ pisni maturitetni izpiti
17. jun. – 23. jun. ~ ustni maturitetni izpiti
12. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval
24. avg. – 3. sep. ~ jesenski rok mature