Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika: 4. in 5. sep. 2019
1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika: 10. – 12. sep. 2019
2. roditeljski sestanek: 27. – 31. jan. 2020
3. roditeljski sestanek: 24. – 26. mar. 2020

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

28. maj ~ predmetni izpit za 4. letnik
1. jul. – 7. jul. ~ spomladanski popravni rok
17. avg. – 20. avg. ~ jesenski popravni rok

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

28. okt. – 1. nov. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 3. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ Prešernov dan
17. feb. – 21. feb. ~ zimske počitnice
22. apr. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 1. maj ~ prvomajske počitnice

DELOVNE SOBOTE

15. feb. ~ informativni dan
6. jun ~ matura za 4. letnik
30. maj ~ matura za 4. letnik
29. avg. ~ matura za 4. letnik

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

27. sep. ~ Poljanfest
23. dec. ~ zaključek pisnih nalog
15. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
16. jan. ~ 1. konferenca
21. jan. ~ športni dan
1. – 3. apr. ~ OIV in ekskurzije za 2. letnik
24. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
20. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
25. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
29. maj ~ zaključek napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
16. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
24. jun. ~ razdelitev spričeval za 1., 2. in 3. letnik
13. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval