Title Image

Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

2. – 3. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika
13. – 21. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika
24. –  27. jan. ~ 2. roditeljski sestanek
28. – 21. mar. ~ 3. roditeljski sestanek

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
24. – 26. maj ~ spomladanski izpitni rok za 4. letnik
28. maj – 22. jun. ~ spomladanski izpitni rok
24. avg. – 2. sep. ~ jesenski izpitni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

23. okt. – 1. nov. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 2. jan. ~ novoletne počitnice
19. feb. – 27. feb. ~ zimske počitnice
18. apr. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

12. feb. ~ informativni dan (nadomeščanje za 7. 2.)
28. maj ~ matura za 4. letnik
4. jun. ~ matura za 4. letnik
27. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

23. dec. ~ zaključek pisnih nalog
14. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
18. jan. ~ 1. konferenca
28. jan. ~ rok za popravljanje ocen
26. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
18. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
20. maj ~ 2. konferenca za 4. letnik
23. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
31. maj. ~ zaključek napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
15. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
23. jun. ~ 2. konferenca za 1., 2. in 3. letnik
11. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval