Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika: 6. sep. 2017
1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika: 12. – 14. sep. 2017
2. roditeljski sestanek: 22. – 25. jan. 2018
3. roditeljski sestanek: 26. – 28. mar. 2018

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

28. maj ~ predmetni izpit za 4. letnik
29. jun. – 4. jul. ~ spomladanski popravni rok
16. avg. – 22. avg. ~ jesenski popravni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

30. okt. – 3. nov. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 2. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ Prešernov dan
19. feb. – 23. feb. ~ zimske počitnice
2. apr. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

10. feb. ~ informativni dan
2. jun ~ matura za 4. letnik
9. jun. ~ matura za 4. letnik
25. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

Sep. ~ Poljanfest
21. dec. ~ zaključek pisnih nalog
12. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
16. jan. ~ konferenca
17. jan. ~ športni dan za 1. in 2. letnik
18. jan. ~ športni dan za 3. in 4. letnik
3. – 6. apr. ~ OIV in ekskurzije za 2. letnik
26. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
16. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
21. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
1. jun. ~ zaključek napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
15. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
22. jun. ~ razdelitev spričeval za 1., 2. in 3. letnik
11. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval