Title Image

Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

2. – 3. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika
19. – 23. sep. ~ 1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika
16. –  20. jan. ~ 2. roditeljski sestanek
27. – 30. mar. ~ 3. roditeljski sestanek

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

31. okt. – 4. nov. ~ jesenske počitnice
26. dec. – 2. jan. ~ novoletne počitnice
6. feb. – 10. feb. ~ zimske počitnice
10. apr. ~ velikonočni ponedeljek
28. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

18. feb. ~ informativni dan
27. maj ~ matura za 4. letnik
3. jun. ~ matura za 4. letnik
26. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

22. dec. ~ zaključek pisnih nalog
11. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
13. jan. ~ 1. konferenca
27. jan. ~ rok za popravljanje ocen
25. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
19. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
19. maj ~ 2. konferenca za 4. letnik
22. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
29. maj. ~ zaključek napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
14. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
22. jun. ~ 2. konferenca za 1., 2. in 3. letnik
10. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval