Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika: 5. sep. 2018
1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika: 11. – 13. sep. 2018
2. roditeljski sestanek: 28. – 21. jan. 2019
3. roditeljski sestanek: 25. – 27. mar. 2019

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

27. maj ~ predmetni izpit za 4. letnik
1. jul. – 4. jul. ~ spomladanski popravni rok
16. avg. – 22. avg. ~ jesenski popravni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

29. okt. – 3. nov. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 2. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ Prešernov dan
25. feb. – 1. mar. ~ zimske počitnice
22. apr. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

16. feb. ~ informativni dan
1. jun ~ matura za 4. letnik
8. jun. ~ matura za 4. letnik
24. avg. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

29. sep. ~ Poljanfest
20. dec. ~ zaključek pisnih nalog
15. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
17. jan. ~ konferenca
22. jan. ~ športni dan za 1. in 2. letnik
23. jan. ~ športni dan za 3. in 4. letnik
1. – 5. apr. ~ OIV in ekskurzije za 2. letnik
26. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
16. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
21. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
3. jun. ~ zaključek napovednega ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik
17. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
24. jun. ~ razdelitev spričeval za 1., 2. in 3. letnik
11. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval