Title Image

Blog

Stanje prijav

  |   Novice

Po zaključku prenosa prijav je na dan 26.4. 2017 za program splošna gimnazija 192 prijav in za program klasična gimnazija 65 prijav.

 

Na dan 24.4. 2017 imamo 208 prijav na splošni gimnaziji (sprejeli bomo 180 dijakov) in 54 prijav na klasični gimnaziji (sprejeli bomo 60 dijakov).

 

Ažurno stanje prijav je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.
Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi, vsak dan od 7.00 do 15.00 ure, na telefonski številki: 01/4321-305.

 


PRENOS PRIJAV:
p
renos prijav je možen do torka, 25. aprila 2017, do 14.00 ure.


STANJE PRIJAV
na dan 5. 4. 2017

  • SPLOŠNA GIMNAZIJA
    Prejeli smo 224 prijav.
    Razpisanih imamo 168 prostih mest, predvidoma bomo sprejeli 180 kandidatov, nekaj prostih mest na naši gimnaziji je še v programu Klasična gimnazija.
  • KLASIČNA GIMNAZIJA
    Prejeli smo 44 prijav.
    Razpisanih imamo 56 prostih mest, predvidoma bomo vpisali 60 kandidatov.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi, vsak dan od 7.00 do 15.00 ure, na telefonski številki: 01/4321-305.STRUKTURA PRIJAVLJENIH KANDIDATOV na dan 5. 4. 2017

[table id=49/]