Title Image

Blog

Stanje prijav

  |   Uncategorized

Na Gimnaziji Poljane imamo letos za program Gimnazija razpisanih 168 mest, za program Klasična gimnazija 56 mest. 2 mesti na oddelek sta namenjeni morebitnim ponavljalcem.

V prvem in drugem krogu bomo tako v programu Gimnazija predvidoma vpisali 180 kandidatov, v program Klasična gimnazija pa 60 kandidatov.

 

Stanje prijav na dan 8. 4. 2022 je bilo sledeče:

 

239 prijav za program gimnazija,

 

64 prijav za program klasična gimnazija.

 

Stanje prijav se v obdobju prenosov dnevno spreminja. Prenos je možen do 25. 4. 2022 do 14.00.

Ažurno stanje prijav in vsa ostala obvestila v zvezi s vpisom v 1. letnik za šolsko leto 2022/23 lahko spremljate na tej povezavi.