Tekmovanja

Trudimo se, da smo uspešni …

Matematika, informatika

Mladi in denar, mentorica Breda Poličar

 

Generacija EURO, mentorica Breda Poličar

 

Logika (šolsko), mentorja Franci Jaklič in Nuša Cevzar

 

Logika (državno), mentorja Franci Jaklič in Nuša Cevzar

 

Kenguru, mentorica Nataša Jerman

 

Državno tekmovanje iz matematike, mentorica Nataša Jerman

 

Bober – Mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh

 

RTK– tekmovanje v znanju računalništva, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh

 

 

 

 

 

 

 

Športna vzgoja

Ljubljanski maraton, tek trojk, mentorica Nataša Nakrst

 

Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v odbojki za mladince, mentorja Ksenija Blažin in Uroš Bizilj

 

Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v košarki za mladince, mentor Miloš Pogačar

 

Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v tenisu, mentor Miloš Pogačar

 

Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v nogometu za mladince, mentor Miloš Pogačar

 

Tekmovanje v športnem plezanju, mentorica Ksenija Blažin

 

Tekovanja v atletiki in krosu, mentorica Nataša Nakrst

 

Plavanje, akvatlon, mentorica Nataša Nakrst

 

Namizni tenis, mentorica Nataša Nakrst

Jeziki

NEM – šolsko (8.1.2019) in državno tekmovanje (5.2.2019) iz znanja nemškega jezika za 2. in 3. letnik, mentorji Robert Banfi, Maša Klopčič, Darja Jerebic

 

NEM – Bralna značka (Pfiffikus), mentorji Robert Banfi, Maša Klopčič, Darja Jerebic

 

NEM – DSD nemška jezikovna diploma, mentorja Robert Banfi, Maša Klopčič

 

ANG – tekmovanje za druge letnike (IATEFL), mentor Emil Lokar

 

ANG – tekmovanje za tretje letnike(IATEFL), mentor Emil Lokar

 

LAT – šolsko in državno tekmovanje iz latinskega jezika za 3. letnik, mentorici Nataša Homar in Lucija Krošelj Košec

 

ŠPA – šolsko tekmovanje iz španščine, državno tekmovanje iz španščine, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah

 

ŠPA – španska bralna značka, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah

 

FRA – šolsko in državno tekmovanje iz francoščine za 4. letnike (SDUF), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Tanja Ašič

 

FRA – francoska bralna značka za 2. in 3. letnike, mentorici Petra Hrovat Hristovski in Tanja Ašič

 

FRA – madnarosni izpiti DELF (Francoski inštitut Charles Nodier), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Tanja Ašič

 

RUŠ – državno tekmovanje iz ruščine, mentroica Ines Vozelj Šteharnik

 

RUŠ – mednarodno tekmovanje iz ruščine za 3. in 4. letnike, mentorica Ines Vozelj Šteharnik

 

ITA – Šolsko in državno tekmovanje za 3. letnike, mentor Matjaž Leitgeb

 

ITA – italijanska bralna značka, mentor Matjaž Leitgeb

Družboslovje

ZGO – šolsko in državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, mentorica Jasmina Pavčič

 

Tekomovanje o Rudolfu Maistru, mentor Srečko Zgaga

 

GEO – šolsko geografsko tekmovanje, mentor Borut Drobnjak

 

FIL – državno tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja, mentorica Nina Miri Zalar.

Naravoslovje

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, mentorica Erika Jarič

 

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije, mentorica Jana Škrlep

 

Tekmovanje v poznavanju flore, mentorici Nataša Koprivnikar in Maruša Sotler Wedam

 


Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete,
mentorji Igor Kavčič, Rok Rudež, Tanja Cvirn Pavlin

 

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO), mentorji Tomislav Drčar, Nada Žonta Kropivšek, Katrca Mivšek Tišler

 

Šolsko in regijsko tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja, mentorji Tomislav Drčar, Nada Žonta Kropivšek, Katrca Mivšek Tišler

Slovenščina, umetnost

Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu, mentorici Darinka Marc in Marjana Lenasi Lipovšek

 

Tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, mentorji Darinka Marc, Nina ostan, Marana Lenasi Lipovšek, Nataša Žiger in Alenka Arbiter

 

Sodelovanje na aktualnih literarnih in likovnih natečajih

 

Videomanija – Festival mldinske filmske ustvarjalnosti, državno tekmovanje srednješolskih filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan

 

Transgeneracije – Festival sodobnih umetnosti mladih, državno tekmovanje mladih likovnih, stripovskih, video in filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.