Tekmovanja

Trudimo se, da smo uspešni …

Matematika, informatika

Mladi in denar, mentorica Breda Poličar

Generacija EURO, mentorica Breda Poličar

Logika (šolsko), mentorja Franci Jaklič in Nuša Cevzar

Logika (državno), mentorja Franci Jaklič in Nuša Cevzar

Kenguru, mentorica Nataša Jerman

Državno tekmovanje iz matematike, mentorica Nataša Jerman

Poslovna in finančna matematika in statistika, mentorica Breda Poličar

Bober – Mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh

RTK– tekmovanje v znanju računalništva, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh

 

 

 

Športna vzgoja

Ljubljanski maraton, tek trojk, mentorica Nataša Nakrst

Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v odbojki za mladince, mentorja Ksenija Blažin in Uroš Bizilj

Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v košarki za mladince, mentor Miloš Pogačar

Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v tenisu, mentor Miloš Pogačar

Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v nogometu za mladince, mentor Miloš Pogačar

Tekmovanje v športnem plezanju, mentorica Ksenija Blažin

Tekovanja v atletiki in krosu, mentorica Nataša Nakrst

Plavanje, akvatlon, mentorica Nataša Nakrst

Namizni tenis, mentorica Nataša Nakrst

Jeziki

NEM – šolsko (8.1.2019) in državno tekmovanje (5.2.2019) iz znanja nemškega jezika za 2. in 3. letnik, mentorji Robert Banfi, Maša Klopčič, Sandra Antić, Darja Jerebic

NEM – Bralna značka (Pfiffikus), mentorji Robert Banfi, Maša Klopčič, Sandra Antić, Darja Jerebic

NEM – DSD nemška jezikovna diploma, mentorja Robert Banfi, Maša Klopčič

ANG – tekmovanje za druge letnike (IATEFL), mentor Emil Lokar

ANG – tekmovanje za tretje letnike(IATEFL), mentor Emil Lokar

LAT – šolsko in državno tekmovanje iz latinskega jezika za 3. letnik, mentorici Nataša Homar in Lucija Krošelj Košec

ŠPA – šolsko tekmovanje iz španščine, državno tekmovanje iz španščine, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah

ŠPA – španska bralna značka, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah

FRA – šolsko in državno tekmovanje iz francoščine za 4. letnike (SDUF), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Rebeka Jeras

FRA – francoska bralna značka za 2. in 3. letnike, mentorici Petra Hrovat Hristovski in Rebeka Jeras

FRA – madnarosni izpiti DELF (Francoski inštitut Charles Nodier), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Rebeka Jeras

RUŠ – državno tekmovanje iz ruščine, mentroica Ines Vozelj Šteharnik

RUŠ – mednarodno tekmovanje iz ruščine za 3. in 4. letnike, mentorica Ines Vozelj Šteharnik

ITA – Šolsko in državno tekmovanje za 3. letnike, mentor Matjaž Leitgeb

ITA – italijanska bralna značka, mentor Matjaž Leitgeb

Družboslovje

ZGO – šolsko in državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, mentorica Jasmina Pavčič

Tekmovanje o Rudolfu Maistru, mentor Srečko Zgaga

GEO – šolsko geografsko tekmovanje, mentor Borut Drobnjak

FIL – tekmovanje iz znanja filozofije, mentorica Dora Lenart

Debatni klub, mentorica Dora Lenart

PSI – tekmovanje iz psihologije, mentorica Nataša Grof

Naravoslovje

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, nosilka Erika Jarič

Tekmovanje iz znanja biologije, nosilka Jana Škrlep

Tekmovanje v poznavanju flore, nosilka Nataša Koprivnikar

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, nosilec Igor Kavčič

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO), nosilka Maruša Sotler Wedam

Šolsko in regijsko tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Slovenščina, umetnost

Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu, mentorici Darinka Marc in Marjana Lenasi Lipovšek

Tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, mentorji Darinka Marc, Nina ostan, Marana Lenasi Lipovšek, Nataša Žiger in Alenka Arbiter

Sodelovanje na aktualnih literarnih in likovnih natečajih

Videomanija – Festival mldinske filmske ustvarjalnosti, državno tekmovanje srednješolskih filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan

Transgeneracije – Festival sodobnih umetnosti mladih, državno tekmovanje mladih likovnih, stripovskih, video in filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.