Title Image

Tekmovanja

Trudimo se, da smo uspešni …

OBVESTILO
Zaradi trenutne situacije omejevanja širjenja bolezni COVID-19, se tekmovanja na šoli izvajajo omejeno.
Za vse informacije v zvezi s tekmovanji se obrnite na profesorje posameznih predmetnih področij.

Matematika, informatika

MAT

 • Mladi in denar (letos se ne izvaja).
 • Generacija EURO (letos se ne izvaja).
 • Šolsko in državno tekmovanje iz logike, mentorja Franci Jaklič in Tone Prus (za dijake vseh letnikov).
 • Kenguru, mentorici Nataša Jerman in Andreja Hočevar (za dijake vseh letnikov).
 • Državno tekmovanje iz matematike, mentorici Nataša Jerman in Andreja Hočevar (za dijake vseh letnikov).
 • Poslovna in finančna matematika in statistika (letos se ne izvaja).

 

INF

 • Bober – Mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh (za dijake vseh letnikov).
 • RTK– tekmovanje v znanju računalništva, mentorja Boštjan Žnidaršič in Janez Malovrh (za dijake vse h letnikov).

 

 

 

 

Športna vzgoja
 • Ljubljanski maraton, tek trojk, mentorica Nataša Nakrst (za dijake vseh letnikov).
 • Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v odbojki, mentorja Ksenija Blažin in Uroš Bizilj (za dijakinje in dijake vseh letnikov).
 • Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v košarki, mentor Miloš Pogačar (za dijake vseh letnikov).
 • Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v košarki, mentor Jan Jereb (za dijakinje vseh letnikov).
 • Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v tenisu, mentor Miloš Pogačar (za dijake in dijakinje vseh letnikov).
 • Srednješolsko prvenstvo Ljubljane v nogometu, mentor Miloš Pogačar (za dijake vseh letnikov).
 • Tekmovanje v športnem plezanju, mentorica Mojca Kolbl Repinc (za dijake in dijakinje vseh letnikov).
 • Tekmovanja v atletiki in krosu, mentorica Nataša Nakrst (za dijake in dijakinje vseh letnikov).
 • Plavanje in akvatlon, mentorica Nataša Nakrst (za dijake in dijakinje vseh letnikov).
 • Namizni tenis, mentorica Nataša Nakrst (za dijake in dijakinje vseh letnikov).
 • Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v rokometu, mentor Jan Jereb (za dijakinje vseh letnikov).
 • Srednješolsko ljubljansko prvenstvo v nogometu, mentor Jan Jereb (za dijakinje vseh letnikov).

 

Športna tekmovanja se v šolskem letu 2021/22 zaradi situacije trenutno ne izvajajo.

Jeziki

NEM

 • Šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika, mentorja Robert Banfi in Maša Klopčič (za dijake 2. in 3. letnik).
 • Bralna značka (Pfiffikus), mentorja Robert Banfi in Maša Klopčič.
 • DSD nemška jezikovna diploma (DSD II , nivo B2/C1), mentorja Robert Banfi in Maša Klopčič.

 

ŠPA

 • Šolsko in državno tekmovanje iz španščine, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah.
 • Španska bralna značka, mentorici Petra Novak in Natali Žlajpah.

 

LAT

 • Šolsko in državno tekmovanje iz latinščine, mentorici Nataša Homar in Lucija Krošelj Košec (za dijake 3. letnika).

 

 

ANG

 • Tekmovanje IATEFL, mentor Emil Lokar (za dijake 2. letnika).
 • Tekmovanje IATEFL, mentorica Sanja Hočevar (za dijake 3. letnika).

 

 

 

FRA

 • Šolsko in državno tekmovanje iz francoščine (SDUF), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Rebeka Jeras (za dijake 3. in 4. letnika).
 • Francoska bralna značka, mentorici Petra Hrovat Hristovski in Ilona Končan (za dijake za 2. in 3. letnika).
 • Mednarodni izpiti DELF (Francoski inštitut Charles Nodier), mentorici Petra Hrovat Hristovski in Rebeka Jeras.
 • Državno tekmovanje v peki francoskih slaščic, mentorice Petra Hrovat Hristovski, Rebeka Jeras in Ilona Končan (za dijake vseh letnikov).

 

 

 

RUŠ

 • Državno tekmovanje iz ruščine, mentorica Ines Vozelj Šteharnik (dijake 2. in 3. letnika).
 • Ruska bralna značka (Epičitalka), mentorica Ines Vozelj Šteharnik (za dijake 2. in 3. letnika).
 • Mednarodno tekmovanje mladih bralcev Živa klasika, mentorica Ines Vozelj Šteharnik (za dijake za 1. in 2. letnika).

 

 

ITA

Bralna značka (Il topo di biblioteca), mentor Matjaž Leitgeb (za dijake vseh letnikov).

Družboslovje

ZGO

Šolsko in državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, mentorica Jasmina Pavčič (za dijake vseh letnikov).

Tekmovanje o Rudolfu Maistru, mentor Miha Osredkar (za dijake vseh letnikov). Datum izvedbe: 29. marec 2022.

GEO

Šolsko geografsko tekmovanje, mentor Dan Kardum Šibila (za dijake vseh letnikov).

Evropsko statistično tekmovanje –šolska raven tekmovanja za kategorijo A (za dijake 1. in 2. letnika) ter kategorijo B (za dijake 3. in 4. letnika),mentor Dan Kardum Šibila.

FIL

Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja, mentorica Nina Miri Zalar (za dijake 4. letnika); za šolsko leto 2021/2022 izvedba še ni potrjena.

 

Mednarodna filozofska olimpijada (IPO), mentorica Nina Miri Zalar (za dijake 4. letnika); za šolsko leto 2021/2022 udeležba dijakov naše šole še ni gotova.

PSI

Tekmovanje iz psihologije, nosilka Nataša Grof, mentorici Jasna Amon in Nataša Grof (namenjeno dijakom 3. in 4. letnika). Tema letošnjega tekmovanja: Učenje in pomnjenje.

Naravoslovje

BIO

 • Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, nosilka Erika Jarič.
 • Tekmovanje iz znanja biologije, nosilka Jana Škrlep (za dijake vseh letnikov).
 • Tekmovanje v poznavanju flore, nosilka Nataša Koprivnikar.

 

 

KEM

 • Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, nosilka Tanja Cvirn Pavlin (za dijake vseh letnikov).
 • Tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO), nosilec Igor Kavčič (za dijake 1. in 2. letnika).

 

 

FIZ

 • Šolsko tekmovanje iz znanja fizike Čmrlj, mentorji učitelji fizike (za dijake 1. letnika, oktober 2021).
 • Regijsko in državno tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja, mentorji učitelji fizike (za dijake vseh letnikov; marec 2022).
Slovenščina, umetnost

Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu, mentorici Alenka Arbiter in Nina Ostan (tekmovanje še ni napovedano, za dijake vseh letnikov).

Tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, mentorici Darinka Marc in Nina Prešern (za dijake vseh letnikov).

Sodelovanje na aktualnih literarnih in likovnih natečajih, mentorji učitelji slovenščine in umetnosti (za dijake vseh letnikov).

Videomanija – Festival mladinske filmske ustvarjalnosti, državno tekmovanje srednješolskih filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan (za dijake vseh letnikov).

Transgeneracije – Festival sodobnih umetnosti mladih, državno tekmovanje mladih gledališčnikov, likovnih, stripovskih, video in filmskih ustvarjalcev, mentorica Nina Ostan (za področje likovne, stripovske, video in filmske ustvarjalnosti) in mentorji Katarina Torkar Papež, Alenka Arbiter, Mateja Pandel, Miha Pohar, Nina Miri Zalar in Nataša Homar (za področje gledališke ustvarjalnosti) (za dijake vseh letnikov).

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.