Title Image

SEZNAMI UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

 

 

Seznami učbenikov so informativne narave, zato svetujemo, da se z nakupi počaka do srečanja s profesorji, ki bodo podali natančnejša navodila glede rabe učbenikov in ostalega učnega gradiva:

 

PRVI LETNIK

DRUGI LETNIK

TRETJI LETNIK
CETRTI LETNIK

 

 

 


 

 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD (US) za prve letnike

 

 

Obvestilo o delitvi učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23..

Učbeniški sklad je vzpostavljen v 1. letniku, možno si je izposoditi komplet 5 ali 6 učbenikov (glede na smer programa).
Šola omogoča izposojo učbeniškega kompleta iz učbeniškega sklada (US) za dijake prvih letnikov. Učbeniški komplet prejmejo vsi dijaki prvih letnikov, prevzem učbenikov poteka predvidoma v zadnjem tednu meseca avgusta, na koncu šolskega leta se učbenike vrne. Za izposojo učbenikov se zaračunava izposojevalnina. Razpored delitve učbenikov bo objavljen v drugi polovici avgusta na šolski spletni strani. V kolikor si kompleta učbenikov ne želite izposoditi, ga na predviden dan izposoje ne prevzamete.

UČBENIKI v US (prvi letnik):

Senegačnik, J. OBČA GEOGRAFIJA 1,
Brodnik, V.  ZGODOVINA 1,
Smrdu, A. KEMIJA – SNOV IN SPREMEMBE 1,
Kladnik, R. GIBANJE IN SILA,
Tomažič, I. BIOLOGIJA 1,
Golob, N. UMETNOSTNA ZGODOVINA (splošna gimnazija).

 

IZPOSOJEVALNINA: klasična gimnazija (25 EUR), splošna gimnazija (30 EUR).

 

Učbeniški sklad v višjih letnikih ni vzpostavljen, zato svetujemo, da se temeljne učbenike za maturo nabavi in hrani do zaključka šolanja. Na začetku šolskega leta se na šoli lahko organizira tudi sejem rabljenih učbenikov, kjer imajo dijaki možnost pridobitve učbenikov po nižji ceni.