Title Image

Vpis 2. krog

 

 

Spodnje meje 2. kroga prijavno-izbirnega postopka

 

Gimnazija

 

Spodnja meja za vpis znaša 161 točk iz zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda ter 38 točk  iz seštevka točk, pridobljenega iz zaključenih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Sprejeti so kandidati s 161/38 točkami ali več.

 

Klasična gimnazija

 

Spodnja meja za vpis znaša 159 točk iz zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda ter 36 točk  iz seštevka točk, pridobljenega iz zaključenih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Sprejeti so kandidati s 159/36 točkami ali več.

 

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal v sredo, 15. 7. 2020, med 9.00 in 11.00. Nesprejeti kandidati pridite še danes, 14. 7. 2020, do 13.00 na šolo po dokumentacijo, ki jo boste odnesli na šolo, na katero ste sprejeti.

 

Navodila o prijavno-izbirnem postopku v 2. krogu

 

Rezultati drugega kroga bodo znani v torek, 14. julija. Po 10.00 uri lahko pokličete v šolsko svetovalno službo na telefon 01 / 432 13 05, kjer boste dobili informacijo, na katero šolo ste sprejeti.

 

Učenci, ki se boste v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se boste naslednji dan (torej v sredo, 15. julija) vpisali. Tisti, ki se boste uvrstili na drugo srednjo šolo, pa boste še istega dne pri nas dvignili svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero se boste uvrstili.

 

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi.

 

Spodnje meje za vpis v 1. letnik v 1. krogu izbirnega postopka

 

Objavljamo spodnje meje za vpis v 1. letnik:

 

Gimnazija

 

Spodnja meja za vpis znaša 162 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 162 točk ali več.

 

Klasična gimnazija

 

Spodnja meja za vpis znaša 157 točk iz zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda ter 38 točk  iz seštevka točk, pridobljenega iz zaključenih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Sprejeti so kandidati s 157/38 točkami ali več.

 

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal v četrtek, 2. 7. 2020, takrat bodo nadaljnja navodila v zvezi z 2. krogom vpisnega postopka prejeli tudi nesprejeti kandidati. Več v prilogah spodaj.

 

Obvestilo omejitev

 

Navodila za 2. vpisni krog

 

Stanje prijav in postopek prenosa

 

Na Gimnaziji Poljane imamo letos za program Gimnazija razpisanih 168 mest, za program Klasična gimnazija 56 mest. V prvem in drugem krogu bomo v programu Gimnazija predvidoma vpisali 180 kandidatov, v program Klasična gimnazija pa 60 kandidatov.

 

Ažurno stanje prijav po šolah je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (tukaj).

 

Za več informacij in svetovanje lahko pokličete na številko 01 432 13 05, med 9.00 in 13.00.

 

Stanje prijav na dan 11. 5. 2020 je bilo 223 prijav za program gimnazije in 68 prijav za program klasične gimnazije. 

 

Stanje prijav na dan 16. 6. 2020, po prenosih:

 

Gimnazija

 

Za program gimnazije je prijavljenih 194 kandidatov. Glede na število zbranih točk iz ocen 7. in 8. razreda je stanje med kandidati za program gimnazija naslednje:

 

 • 120 točk je zbralo 18 učencev,
 • 119 točk 12 učencev,
 • 118 točk 7 učencev,
 • 117 točk 13 učencev,
 • 116 točk 22 učencev,
 • 115 točk 12 učencev,
 • 114 točk 24 učencev,
 • 113 točk 19 učencev,
 • 112 točk 14 učencev,
 • 111 točk 10 učencev,
 • 110 točk 8 učencev,
 • 109 točk 11 učencev,
 • ostali pa 108 točk in manj.

Klasična gimnazija

 

Za program klasične gimnazije je prijavljenih 67 kandidatov. Glede na število zbranih točk iz ocen 7. in 8. razreda je stanje med kandidati za program klasična gimnazija naslednje:

 

 • 120 točk so zbrali 4 učenci,
 • 119 točk 3 učenci,
 • 118 točk 4 učenci,
 • 117 točk 2 učenca,
 • 116 točk 1 učenec,
 • 115 točk 5 učencev,
 • 114 točk 3 učenci,
 • 113 točk 4 učenci,
 • 112 točk 2 učenca,
 • 111 točk 3 učenci,
 • 110 točk 4 učenci,
 • 109 točk 6 učencev,
 • 108 točk 10 učencev,
 • 107 točk 2 učenca,
 • 106 točk 5 učencev,
 • ostali pa 105 točk in manj.

Zaradi presežka prijavljenih kandidatih je za oba programa predvidena omejitev vpisa. Informacije v zvezi z nadaljevanjem prijavno-sprejemnega postopka in vpisom boste prijavljeni kandidati še v tem tednu prejeli po pošti.

 


 

 

Nov rokovnik vpisa v 1. letnik

 

Dragi dijaki in starši,

objavljen je spremenjen rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik in za vpis v dijaške domove. Preverite ga lahko na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

 

Pomembni datumi v zvezi z vpisom v 1. letnik so sledeči:

 • sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2020/2021
  do 11. 5. 2020

   

 • javna objava številčnega stanja prijav za vpis
  20. 5. 2020

   

 • morebitni prenosi prijav za vpis
  do 16. 6. 2020

   

 • vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
  med 30. 6. in 6. 7. 2020

   

 • objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
  6. 7. 2020

   

 • prijava v 2. krog izbirnega postopka
  do 9. 7. 2020

   

 • objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
  14. 7. 2020

   

 • vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
  do 9. 7. 2020

   

Prijavnice lahko pošljete po pošti na naslov Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov vpis@gimnazija-poljane.com. Prijave lahko pošljete brez žiga osnovne šole in brez podpisa ravnatelja. Obrazec najdete na spletni strani eUprave na naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

 

Tisti, ki ste prijavnice že oddali (na svojih osnovnih šolah ali ste jih sami poslali na srednjo šolo), vam jih ni potrebno pošiljati ponovno.

 

Če imate kakršnakoli vprašanja, pišite na elektronski naslov: vpis@gimnazija-poljane.com.

 

Srečno.

 

Objavljen razpis za vpis v srednje šole

 

Objavljen je Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/21.

 

Najdete ga na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Spletni naslov: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/