Vpis 2019/20

Informacije v zvezi s vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi, vsak dan od 7.00 do 15.00 na telefonski številki: 01/4321-305.

 

Več si lahko preberete tudi na na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod rubriko vpis v srednje šole in stanje na današnji dan (povezava tukaj).

 

 

18. junij 2019 – Spodnje meje (prvi krog) za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2019/20:
program klasična gimnazija: točke iz ocen 153, točke npz 102,
program splošna gimnazija: točke iz ocen 159, točke npz 112.

 

 

9. april 2019 – PRENOS PRIJAV: prenos prijav je možen do torka, 23. aprila 2019, do 14.00 ure.


STANJE PRIJAV
 na dan 8.4. 2019

 

  • GIMNAZIJA
    Prejeli smo 173 prijav.
    Razpisanih imamo 168 prostih mest, v prvem in drugem krogu bomo predvidoma vpisali 180 kandidatov.
  • KLASIČNA GIMNAZIJA
    Prejeli smo 64 prijav.
    Razpisanih imamo 56 prostih mest, v prvem in drugem krogu bomo predvidoma vpisali 60 kandidatov.

 

STRUKTURA PRIJAVLJENIH KANDIDATOV na dan  8. 4.  2019 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število je 120 točk).
GIMNAZIJA
 
ŠT. TOČKŠT. PRIJAVLJENIH KANDIDATOV
12019
11911
11813
11719
11613
11514
1149
11311
11213
11112
1108
1097
1083
1074
106 ali manj17

 

KLASIČNA GIMNAZIJA

ŠT. TOČKŠT. PRIJAVLJENIH KANDIDATOV
1204
1192
1182
1174
1164
1151
1145
1132
1124
1111
1104
1093
1083
1073
1062
1051
1048
103 ali manj11

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.

 

 

3. april 2019 – Po zaključku prenosa prijav, 24. 4. 2019, imamo na šoli 189 prijav za program gimnazija in 66 prijav za program klasična gimnazija.

 

V prvem in drugem krogu bomo v program gimnazija vpisali 180 kandidatov, v program klasična gimnazija pa 60 kandidatov.