Title Image

Kakovost

 

Gimnazija Poljane slovi kot ena najboljših slovenskih gimnazij. Čeprav jo je šolska tradicija še najbolj povezala s tujimi jeziki, svoj sloves potrjujemo z visoko kakovostjo pouka vseh predmetov, kar dokazujejo rezultati naših dijakov ob koncu šolskega leta in pri maturi. Vsako leto je povprečna maturitetna ocena poljanskega dijaka visoko nad državnim povprečjem in po številu zlatih maturantov je naša šola vedno med prvimi v državi.

Izbirnost

 

Naši dijaki lahko izbirajo med dvema programoma, dvema usmeritvama in kar šestimi tujimi jeziki (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina in italijanščina) ter dvema klasičnima jezikoma.

Gimnazija Poljane izvaja dva splošna gimnazijska programa, program gimnazije in klasične gimnazije. Dijak se ob vpisu odloči za enega od njiju. Oba naša programa prav s svojo zelo široko možnostjo izbire tujih jezikov dajeta današnji Gimnaziji Poljane jasno prepoznavno mesto v slovenskem prostoru.