Title Image

Dejavnost Zelene Poljane

Dejavnost Zelene Poljane  želi s svojimi vsebinami razviti pri dijakih družbeno odgovoren odnos do okolja, varstva narave, zaščite živali in poskrbeti za delovanje v smeri ekologije in trajnostnega razvoja.

CILJI DEJAVNOSTI ZELENE POLJANE:

  • usposabljanje  dijakov za spremljanje, analiziranje in kritično vrednotenje posledic, ki jih prinaša tehnološki razvoj in  iskanje alternativnih rešitev za trajnostni razvoj,
  • ozaveščanje dijakov o  kompleksnosti problemov in pojavov in opozarjanje na previdnost do preveč preprostih, enosmernih rešitev,
  • usposabljanje dijakov za razkrivanje in reševanje različnih okoljskih problemov, za katere nimamo ene same rešitve,
  • usmerjanje dijakov v analiziranje pozitivnih in negativnih posledic sedanjih rešitev ter iskanje in vrednotenje novih, alternativnih zamisli,
  • dijakom približati  celostno doživljanje okolja in jih opozarjati na preveč parcialne predstave o okolju, ki jih vzpodbuja predmetni pouk.

 

( povzeto po A. Vovk Korže)

Program za sezono 2017-2018 si lahko prenesete TUKAJ.