Title Image

Dejavnosti na šoli

  1. Predstavitve dijakov 1. letnikov na temo »Voda – naša dobrina« pri pouku angleščine

Dijaki treh prvih letnikov pripravijo skupinske in individualne predstavitve v angleškem jeziku. Pripravijo PowerPoint, ki jim pomaga pri predstavitvi. Predstavitve se dotikajo različnih tem povezanih z vodo, tako lokalnih, kot tudi v širši mednarodni skupnosti.

Z najboljšimi PowerPoint predstavitvami so se  dijaki predstavili na info točki.

Mentorica : Nataša Žemva

 

  1. Izdelava plakatov 1. letnikov na 4 različne teme pri pouku geografije

Prvi letniki Izdelajo plakate  z naslovi  Voda iz pipe, zakaj pa ne, Pijmo čisto vodo tudi jutri, Ljubljanica – srce mesta, Ljubljansko barje ni ničvreden svet, pač pa…,

Najboljše plakate so predstavili na info točki v PowerPoint predstavitvi.

Mentorica: Nika Veronek

 

  1. Likovna predstavitev modelov kapljice vode pri pouku kemije

Dijaki prvih letnikov so pri pouku kemije spoznavali molekulo vode, njeno obliko, vezi v molekuli vode in vodikovo vez med molekulami. Na delavnici so poskusili likovno predstaviti molekulo vode in izdelati modele za predstavitev povezovanja molekul vode med seboj.

Izdelke so  predstavili na info točki.

Mentorica: Tanja Cvirn

 

  1. Spletna stran šole

Na spletni strani Gimnazije Poljane bo do konca leta  anketa, s katero lahko vsak preveri svoje poznavanje tematike vode.

 

  1. Dan vode – 22.3.

Obeležili smo ga  z glasbo in pesniško besedo o vodi med 4. in 5. šolsko uro na stopnišču

šole. Dijaki 3. d razreda so ob zvočni spremljavi vode prebirali poezijo Barbare Simoniti in

svojo  avtorsko poezijo.

Recitacija pesmi in verzi, nanizani  na ograji stopnišča, so vzbudili radovednost

mimoidočih, ki so se za trenutek ustavili in prisluhnili govorjeni besedi, kar je bil tudi

namen dogodka.

Mentorica: Katarina Torkar

 

  1. Razstava plakatov

Razstava plakatov  z  naslovi  Voda iz pipe, zakaj pa ne, Pijmo čisto vodo tudi jutri, Ljubljanica

srce mesta, Ljubljansko barje ni ničvreden svet, pač pa… v avli šole.

Mentorica : Nika Veronek

 

  1. Razstav haikujev na stopnišču šole

Na stopnišču šole bo razstava haikujev, ki so jih  pri pouku slovenščine ustvarili dijaki 3.d razreda.

 

  1. Predstavitev projekta na forumu v Rusiji

Dijaki Gimnazije Poljane so  se v času od 2.4 – 9.4.2016 udeležili mednarodne izmenjave z Rusijo.

3.4.2016 so se udeležili foruma ruskih in tujih šol na temo ekologije, na katerem so predstavili program  Zelenih  Poljan  in   projekt Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016. Prinesli so  tudi promocijski material projekta ZPE.

 

Zapisala: Suzana Cesar