Title Image

Blog

Želimo biti boljši 2016

  |   Novice

Na šoli od leta 2012 izvajamo samoevalvacij ski projekt anketiranja vseh
dijakov, staršev in zaposlenih. Interno ime projekta je “Želimo biti
boljši”. Vodi ga komisija, ki jo sestavlja 10 delavcev šole pod vodstvom
ravnatelja. Izvaja se na dve leti. Kot cilj smo si zadali geslo: spoznaj,
analiziraj, izboljšaj.

 

Rezultati ankete