Title Image

Želimo biti boljši

V skladu z dolgoročnimi cilji šole se na šoli izvajajo stalne oblike samoevalvacije. Kakovost preverjamo tudi z anketami. Od leta 2012 v okviru samoevalvacije izvajamo standardizirane ankete, interno ime projekta je »Želimo biti boljši«. Na dve leti izvajamo anketiranje vseh dijakov, staršev in zaposlenih. Anketo s skoraj enakimi vprašanji smo izvedli spomladi 2012, 2014, 2016 in zadnjo spomladi 2018.

 

Konec junija 2018 smo na internem izobraževanju delavcem že predstavili analizo rezultatov ankete. Vsak delavec pa je že dobil tudi tisti del ankete, v katerem so ga ocenjevali njegovi dijaki. Rezultate bomo predstavili tudi svetu staršev in dijaškemu parlamentu, izvlečke pa objavljamo na spletni strani šole.

 

Z rezultati ankete smo sicer zadovoljni, ohranili smo vse pozitivne trende.

 

Rezultati ankete “Želimo biti boljši”:

Dijaki

Starši